PARK ROZRYWKI i WARSZTATY CERAMIKI

N I E C Z Y N N E

 

 

 

Podmiotem prowadzącym działalność

Parku Rozrywki CERAMILANDIA

jest CK Rental Sp. z o.o. NIP: 731-205-36-79