Postawcie dziecko przed prawdziwymi trudnościami
pobudzającymi jego zainteresowania i wysiłki.
Stwórzcie dziecku warunki, w których napotka okazje do czynnego życia.

Ovide Decroly

CERAMILANDIA Park Nauki Zabawy i Rozrywki przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat.

Stawiamy na partnerską współpracę z rodzicami oraz wszystkimi instytucjami oświatowymi, dla których wszechstronny rozwój dziecka jest ważny, gdzie dziecko jest traktowane podmiotowo i kochane, bo przecież każde dziecko jest najważniejsze na świecie i zasługuje na wszystko co najlepsze. Podczas wspólnych zabaw zawiązują się przyjaźnie, więzi rodzinne zacieśniają się i integrują się pokolenia.

W Ceramilandii każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Dążymy do tego by dzieci, które do nas zawitają zdobywały umiejętności i sprawności rozszerzające ich horyzonty myślowe, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi oraz posiadały twórczą postawę wobec otaczającego je świata.

Podczas zabawy w parku rozrywki  i na warsztatach ceramiki dzieci rozwijają wszechstronne umiejętności

  • Dziecko nabywa wiedzę i praktykę niezbędne do poszerzania swojego doświadczenia w postrzeganiu otaczającego świata.
  • Wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby żyć w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym je światem.
  • Przez udział w warsztatach ceramicznych uczymy się szacunku, życzliwości, zrozumienia oraz akceptacji dla siebie i innych, jak i radzenia sobie z porażkami i współzawodnictwem.
  • Zapewniamy dzieciom udział w zajęciach z zakresu ceramiki prowadzonych przez doświadczoną i dobrze przygotowaną kadrę, która wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
  • Gwarantujemy dzieciom bezpieczeństwo w czasie pobytu w placówce w oparciu o regulaminy obowiązujące podczas zabaw i zajęć warsztatowych.

CERAMILANDIA to miejsce, gdzie na twarzach dzieci króluje uśmiech i zadowolenie, to miejsce magiczne, do którego chce się wracać, aby przeżyć kolejne radosne chwile w krainie nauki, zabawy i rozrywki.

ZAPRASZAMY